Menu
Lastenkotiprojekti Brasiliassa

Seurakunnalla on asteittain etenevä lastenkotiprojekti Aguas Lindasin kaupungissa, noin 40 km Brasilian pääkaupungista. Projektin tarkoituksena on auttaa alueen vähävaraisia ja tukea tarvitsevia lapsia ja perheitä monimuotoista tukea antavan keskuksen kautta.

Haluamme tarjota päiväkotitoiminnan kautta turvallisen hoitopaikan tukea tarvitseville perheille. Osa lapsista  tarvitsee kuitenkin myös pysyvän kodin, jonka mahdollistamiseksi aiomme rakennuttaa asuinrakennuksen vielä tyhjänä olevalle viereiselle tontille. Haluamme tulevaisuudessa tukea perheitä myös esimerkiksi opettamalla vanhemmuutta ja perheen hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Projektin tavoitteena on toimia mahdollisimman pitkälle paikallisen yhteisön kanssa ja heitä osallistuttaen.

Teemme monimuotoista avustustyötä lasten ja perheiden hyväksi mm. ruoka-avustuksin. Työtä tehdään Harvest Church Finlandin ja paikallisen Rio de Deus -seurakunnan kautta.

Voit osallistua projektiin lahjoittamalla lastenkotivarantoon:
Lastenkotivaranto
FI24 5720 1020 3587 31

Viite: 7825


Harvest Church Finland

Keräyslupa RA/2020/782

Myönnetty 25.6.2020

Varojen käyttötarkoitus:

Rahankeräysluvassa tarkemmin määriteltyihin kohteisiin