top of page

KEITÄ ME OLEMME

NÄKY

Harvest Church Finland on kansainvälinen kristillinen kirkkokunta, joka toimii yhteistyössä monien seurakuntien ja järjestöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla.

 

Paikallisseurakunta Harvest Church Vantaa on syntynyt Jumalalta saadusta näystä perustaa rakastava, armollinen ja innostava seurakunta – kodiksi, jossa jokainen voi kokea elävän Jumalan läsnäoloa, jossa Raamattua opetetaan tämän päivän ihmiselle tämän päivän kielellä, ja jossa kukin voi kokea olevansa tärkeä.

Yhteisten HC sunnuntaiden ja erityistapahtumien lisäksi eri puolilla pääkaupunkiseutua lähinnä kodeissa kokoontuvissa soluryhmissä jokaisella on mahdollisuus löytää rohkaisun ilmapiirissä paikkansa Jumalan suunnitelmassa, varustautua ja toteuttaa sitä tehtävää, jonka Jumala on kirjaillut sydämiimme. Seurakunta kokee tärkeäksi lähimmäistä varten elämisen: toimimme naapurin ja ympäröivän yhteiskunnan parhaaksi.

 

Seurakunnan toiminta on suunnattu kaikenikäisille.

 

Paikallisseurakuntiamme ovat Harvest Church Vantaa pääkaupunkiseudulla ja Sadonkorjuuseurakunta Kouvolassa: www.sadonkorjuuseurakunta.com

SEURAKUNNAN JOHTAJAT

Brasilialainen Roberto tapasi suomalaisen Annamarin raamattukoulussa Englannissa. He muuttivat yhdessä Suomeen vuonna 2006 ja perustivat ensimmäisen HC-seurakunnan, Sadonkorjuuseurakunnan, Etelä-Karjalaan vuonna 2007. Harvest Church Vantaa perustettiin pääkaupunkiseudulle vuonna 2015. Brandaoilla on kolme lasta. Yhdessä seurakuntaperheen kanssa he unelmoivat seurakunnasta, joka toimii enemmän perheen kuin organisaation tavoin, osoittaa rakkautta sen sijaan, että vain puhuisi siitä ja toimii positiivisena vaikuttajana yhteiskunnassa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 

Harvest Church Vantaan johtamisesta vastaa johtotiimi, jonka osana Brandaot palvelevat. Johtotiimissä on vastuunkantajia seurakunnan eri osa-alueilta.

995eb9df-a3fd-4d9e-a897-3be2cddf7a6e.jpeg
SEURAKUNNAN TIIMIT

Seurakunnassa toimii useita palvelutiimejä, joilla kullakin on oma tiiminjohtaja:

- Rukoustiimi

- Ylistystiimi

- Lasten Kk-tiimi (Kuninkaallisen koulutuksen ohjaajien tiimi)

- Media- ja äänentoistotiimi

- Hyviä uutisia -tiimi (missioiltojen toteuttaminen ja Hyviä uutisia -tuotannot)

- Kahvitiimi

 

Kysy lisää palvelutiimeistä klikkaamalla alla olevaa laatikkoa tai täyttämällä yhteydenottokaavakkeen.

Näin uskomme

Uskomme Raamatun olevan Jumalan Sana. Se on virheetön, erehtymätön ja sovellettavissa meidän jokapäiväiseen elämäämme.


Uskomme yhteen ikuiseen Jumalaan, joka on kaiken Luoja. Hän on olemassa kolmena Persoonana: Isä Jumalana, Poika Jumalana ja Pyhä Henki Jumalana. Hän on täysin rakastava ja kokonaan pyhä.

Uskomme synnin erottaneen meidät Jumalasta ja Hänen suunnitelmastaan elämällemme.

Uskomme Herran Jeesuksen Kristuksen olevan täysin Jumalana ja täysin ihmisenä ainoa, joka voi tuoda sovituksen meidän ja Jumalan välille. Hän eli synnittömän ja esimerkillisen elämän, kuoli ristillä meidän puolestamme ja nousi kuolleista todistaakseen voittonsa ja antaakseen meille voiman elämään.

Uskomme, että kokeaksemme anteeksiantamuksen ja ’uuden syntymän’ meidän tulee tehdä parannusta synneistämme, uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen ja sen seurauksena suostua Hänen tahtoonsa elämässämme.

Uskomme, että uskoontulossa seuraava askel on käydä upotuskasteella. Jumala haluaa myös kastaa jokaisen lapsensa Pyhällä Hengellä.

 

Uskomme Kristuksen seurakuntaansa asettamiin palveluvirkoihin, joita ovat apostolit, profeetat, evankelistat, pastorit ja opettajat, ja Pyhän Hengen lahjojen toimintaan ajassamme Uuden Testamentin antaman mallin mukaan.

Uskomme Kristuksen seurakunnan voimaan ja merkitykseen ja siihen, että uskovien on tärkeää säännöllisesti kokoontua yhteen kokeakseen perheyhteyttä, rukoillakseen yhdessä ja ’murtaakseen leipää’ toinen toistensa kanssa.

Uskomme Jumalan varustavan kutakin meistä niin, että voimme menestyksekkäästi toteuttaa Hänen meille antamaa suunnitelmaa, johon sisältyy Jumalan ylistäminen ja oman palvelutehtävämme toteuttaminen seurakunnassa sekä ympäröivässä yhteiskunnassa.

Uskomme Jumalan haluavan parantaa ja muuttaa meitä, jotta voimme elää tervettä ja siunattua elämää ja auttaa toisia ihmisiä.

Uskomme, että jokainen ihminen viettää ikuisuuden joko taivaassa tai helvetissä, minkä määrittää se, uskommeko Jeesukseen Kristukseen.

Uskomme Herran Jeesuksen Kristuksen palaavan takaisin lupauksensa mukaisesti.

ApostolinEN uskontUNNUSTUS

Uskomme Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan; ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

0dc16264-9071-4707-821f-629530ebf9ca.jpeg
bottom of page